Memories

David Rieff, el fill de Susang Sontag, va publicar Elogio del olvido, un llibre que ha esdevingut un manual sobre la memòria i el seu contrapunt. Ni per la memòria ni per l’oblit, vull dir, que cadascú per allà on l’enfila. Segons la meva manera de veure les coses, la memòria (i el passat, en general) no és cap substrat sobre el qual edifiquem el present. Ben al contrari, la memòria, siga personal o col·lectiva, és el nostre present –una part del nostre present, si més no– i el dret a viure el present com millor ens plaga és irrenunciable. La diferència és que la recuperació no.

Fotos realitzades al Pallars sobirá